Добре дошли в сайта на  Гардън Лайн ООД !
Фирма Гардън Лайн ООД е българска компания специализирана в областта на извършване на ремонти, обзавеждане, поддръжка, застраховане, заплащане на сметки и др. 

Водещи принципи при нашата работа са:

· откритост – ние предоставяме на нашите клиенти пълна информация както за нас, така и за предлаганите от нас услуги;

· честност и защита наинтересите на нашите клиенти;

· пълно съдействие и компетентност rn

Нашият офис се намира в гр. Бургас. Близко е разположена Аерогара Бургас и най-големият български курорт Слънчев Бряг. 

Агенцията работи с водещите банки и застрахователи на българския пазар и предлага всякакви кредити и застраховки на вашето имущество. Съдействаме за намиране на инвеститор на вашия проект, както и за цялостното изграждане (строително - ремонтни дейности) на вашия проект. Тези и още много услуги, свързани с управление на собствеността, предлагаме на всички наши клиенти.


ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Извършват се от лицензирани оценители. Експертните оценки се делят на три основни групи:

· I група - Недвижими имоти и терени за строителство;

· II група - Земеделски земи;

· III група – машини и съоръжения;

Методи на изготвяне на оценките:

· I метод - По приходна стойност;

· II метод - Вещна стойност;

· III метод - Сравнителен пазарен метод.

Извършва и промяна на предназначението на земеделски земи в урегулирани парцели .  


СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ И ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН

С цел по-пълно задоволяване на потребностите на клиентите си "ГАРДЪН ЛАЙН" предлага нови услуги като:

· проектиране;

· вътрешен дизайн;

· строителна и ремонтна дейност.

ПРОЕКТИ ЗА ЖИЛИЩНО КРЕДИТИРАНЕ

"ГАРДЪН ЛАЙН" съвместно с "БУЛБАНК",  предлага на своите клиенти ипотечни кредити в левове и евро за срок до 15 години, които се предоставят за:

· ПОКУПКА НА ЖИЛИЩЕН ИМОТ;

· ДОВЪРШИТЕЛНИ И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТИ ДЕЙНОСТИ;

Максималният размер на кредита е до 200 000 лева и се отпуска срещу минимален нетен месечен доход в размер на 400 лева от страна на кредитоискателя.

ЕВРО ПРОГРАМИ

Гардън Лайн съдейства и изработването , управлението на бизнес проекти по мярки 112, 121 и др.

за млади фермери и работещи ЗП  

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ  

Гардън лайн има сключен договор с Застрахователна компания ДЗИ и сключва следните застраховки:

 Автомобилно застраховане , Имуществено застраховане, Животозастраховане , Помоща при пътуване , Селско-стопанско застраховане , Авиационно и морско застраховане , Здравно осигуряване , Карго . 

Агенция Гардън Лайн ООД е член на БТПП (Българско Търговса Промишлена Палата) 

header.jpg

Агенция Гардън Лайн ООД има сключен договор с Министерството на Външните Работи за извършване на Преводачески Услуги и Легализация на документи . Притежава  Удостоверение - 1486  посетете сайт www.prevod-bs.com